• «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредити ECTS із них:

  Лекцій: 14 год.

  Практичних занять: 14 год.

  Самостійної роботи: 92 год.

  Автор: д.е.н., проф. І.М.Буднікевич

  Форма підсумкового контролю: залік

 • "Комерційна діяльність "

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна.

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS : 144 год. /4 кредита ECTS із

  них:

  Лекцій: 17 год.

  Семінарських занять: 34 год.

  Самостійної роботи: 93 год.

  Автор: асистент Бабух Ілона Борисівна

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • "УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА"

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 72 год. / 2 кредитів ECTS із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 17 год.

  Самостійної роботи: 38 год.

  Автор: асист. Руденко М.М.

  Форма підсумкового контролю: залік.

 • "БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ"

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 1.5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 4 год.

  Лабораторних занять: 12 год.

  Практичної роботи: 8 год.

  Самостійної роботи: 30 год.

  Автор: асист. Клипач А. Я.

  Форма підсумкового контролю: залік.