• БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 1.5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 4 год.

  Лабораторних занять: 12 год.

  Практичної роботи: 8 год.

  Самостійної роботи: 30 год.

  Автор: к.е.н. Бабух І.Б.

  Форма підсумкового контролю: залік

 • РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредитів ECTS

  із них:

  Лекційних занять: 14 год.

  Лабораторних занять: 34 год.

  Індивідуальної роботи: 3 год.

  Самостійної роботи: 57 год.

  Автор: асистент Чорний Тарас Ярославович

  Форма підсумкового контролю: залік.

 • ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 81 год. / 2,5 кредити ECTS із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 34 год.

  Самостійної роботи: 30 год.

  Автор: асист. Венгер Є.І.

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • УПРАВЛІННЯ БРЕНДАМИ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. /  кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 17 год.

  Індивідуальної роботи: год.

  Самостійної роботи: 20 год.

  Автор: асистент Вардеванян Вардан Альбертович

  Форма підсумкового контролю: іспит
 • УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова з циклу природничо-наукової підготовки

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 17 год.

  Самостійної роботи: 20 год.

  Автор: к.е.н. Гончар Вадим Іванович

  Форма підсумкового контролю: залік.

 • МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

  Характеристика навчальної дисципліни: обов’язкова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредити ECTS із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 34 год.

  Індивідуальної роботи: 4 год.

  Самостійної роботи: 57 год.

  Автор: доцент Черданцева Ірина Геннадіївна

  Форма підсумкового контролю: залік

 • ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год /  3,0 кредитів  ECTS із них:

  Лекцій:  14 год

  Практичних занять: 14 год

  Самостійної роботи: 62 год

  Автор: к.е.н. Бабух І.Б.

  Форма підсумкового контролю: залік