• ЛОГІСТИКА

  для студентів напряму підготовки "Менеджмент"

  Характеристика навчальної дисципліни: обов'язкова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 30 год.

  Лабораторних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Автор: к.е.н. Зрибнєва Ірина Павлівна

  Форма підсумкового контролю: іспит.

 • МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
  Характеристика навчальноі дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 72 год. / 2 кредити ECTS

  із них:

  Лекцій: 16 год.

  Семінарських: 14 год.

  Самостійної роботи: 42 год.

  Автор: асистент Клипач Андрій Ярославович

  Форма підсумкового контролю: залік.
 • "УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ"

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова з циклу природничо-наукової підготовки

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 17 год.

  Самостійної роботи: 20 год.

  Автор: асистент Гончар Вадим Іванович

  Форма підсумкового контролю: залік.

 • "УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 16 год.

  Практичних занять: 18 год.

  Самостійної роботи: 20 год.

  Автор: асистент Гончар Вадим Іванович

  Форма підсумкового контролю: залік.

 • "УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ"

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова циклу природничо-наукової підготовки

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 17 год.

  Самостійної роботи: 20 год.

  Автор: асистент Гончар Вадим Іванович

  Форма підсумкового контролю: залік.

 • Інноваційний розвиток підприємства

  Характеристика навчальної дисципліни: норматвна 

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредитів 

  із них:

  Лекцій: 15 год.

  Практичні заняття: 15 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Автор: д.е.н., проф. Буднікевич Ірина Михайлівна

  Форма підсумкового контролю: іспит.