Sub-categories
МдІС
 • ЛОГІСТИКА

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредита ECTS

  із них:

  Лекцій: 30 год.

  Практичних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 60 год.

  Автор: доц., к.е.н. Зрибнєва Ірина Палівна

  Форма підсумкового контролю: іспит.

  Guest access: Логістика для студентів спеціальності "Менеджмент"Self enrolment: Логістика для студентів спеціальності "Менеджмент"
 • МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

  Характеристика навчальноі дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 72 год. / 2 кредити ECTS  із них:

  Лекцій: 16 год.

  Семінарських: 14 год.

  Самостійної роботи: 42 год.

  Автор: асистент Клипач Андрій Ярославович

  Форма підсумкового контролю: залік.

 • УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова з циклу природничо-наукової підготовки

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 17 год.

  Самостійної роботи: 20 год.

  Автор: к.е.н. Гончар Вадим Іванович

  Форма підсумкового контролю: залік.

 • УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 16 год.

  Практичних занять: 18 год.

  Самостійної роботи: 20 год.

  Автор: к.е.н. Гончар Вадим Іванович

  Форма підсумкового контролю: залік.

 • УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова циклу природничо-наукової підготовки

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 5 кредитів ECTS  із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 17 год.

  Самостійної роботи: 20 год.

  Автор: к.е.н. Гончар Вадим Іванович

  Форма підсумкового контролю: залік.

 • Інноваційа економіка

  Характеристика навчальної дисципліни: норматвна 

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредитів 

  із них:

  Лекцій: 15 год.

  Практичні заняття: 15 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Автор: д.е.н., проф. Буднікевич Ірина Михайлівна

  Форма підсумкового контролю: іспит.

 • МАРКЕТИНГ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 300 год. / 10 кредитів ECTS

  із них:

  4 семестр:

  Лекцій: 30 год.

  Практичних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Форма підсумкового контролю: іспит.