• "ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

  Характеристика навчальної дисципліни: обов'язкова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредита ECTS

  із них:

  Лекцій: 15 год.

  Лаболаторних занять: 15 год.

  Самостійної роботи:  90 год.

  Автор: к.е.н. Зрибнєва Ірина Павлівна

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • "МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

  Характеристика навчальної дисципліни: обов’язкова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год. / 4 кредитів ECTS із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 34 год.

  Самостійної роботи: 93 год.

  Автор: доц. Черданцева І.Г.

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 35 кредитів ECTS (спеціалісти), 10 кредитів ECTS (магістри) 

  із них:

  Лекцій: 17 год. (спеціалісти), 10 год. (магістри)

  Практичних занять: 34 год. (спеціалісти), 8 год. (магістри)

  Індивідуальної роботи: 57 год. (спеціалісти), 84 год. (магістри)

  Самостійної роботи: год.

  Автор: асистент Вардеванян Вардан Альбертович

  Форма підсумкового контролю: іспит.

 • Стратегічний маркетинг

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредита ECTS, з них:

  Лекцій – 17 год.

  Практичних занять – 51 год.

  Самостійної роботи – 57 год.

  Форма підсумкового контролю – іспит

 • "Товарна інноваційна політика"

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 81 год. / 2,5 кредити ECTS із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 34 год.

  Самостійної роботи: 30 год.

  Автор: асист. Венгер Є.І.

  Форма підсумкового контролю: іспит.

 • УПРАВЛІННЯ БРЕНДАМИ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. /  кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 17 год.

  Індивідуальної роботи: год.

  Самостійної роботи: 20 год.

  Автор: асистент Вардеванян Вардан Альбертович

  Форма підсумкового контролю: іспит.
 • Управління комерційними ризиками

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова з циклу природничо-наукової підготовки

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 17 год.

  Самостійної роботи: 20 год.

  Автор: асистент Гончар Вадим Іванович

  Форма підсумкового контролю: залік.