• ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ / LOGISTICS MANAGEMENT 

  Характеристика навчальної дисципліни: обов'язкова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредита ECTS

  із них:

  Лекцій: 15 год.

  Лаболаторних занять: 15 год.

  Самостійної роботи:  90 год.

  Автор: доц., к.е.н. Зрибнєва Ірина Павлівна

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕГОВОРИ / PRESENTATIONS AND NEGOTIATIONS

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредити ECTS

  із них:

  Лекцій: 15 год.

  Лабораторних занять: 15 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Автор: доц., к.е.н. Зрибнєва Ірина Павлівна

  Форма підсумкового контролю: залік

 • РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 35 кредитів ECTS (спеціалісти), 10 кредитів ECTS (магістри) 

  із них:

  Лекцій: 17 год. (спеціалісти), 10 год. (магістри)

  Практичних занять: 34 год. (спеціалісти), 8 год. (магістри)

  Індивідуальної роботи: 57 год. (спеціалісти), 84 год. (магістри)

  Самостійної роботи: год.

  Автор: асистент Вардеванян Вардан Альбертович

  Форма підсумкового контролю: іспит.

 • СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредита ECTS, з них:

  Лекцій – 17 год.

  Практичних занять – 51 год.

  Самостійної роботи – 57 год.

  Форма підсумкового контролю – іспит

 • МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредити ECTS

  із них:

  Лекцій: 14 год.

  Практичних занять: 14 год.

  Самостійної роботи: 92 год.

  Автор: д.е.н., проф. І.М.Буднікевич

  Форма підсумкового контролю: залік