• "Маркетинг освіти"

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS:
  72 год. / 2 кредити ECTS із них: 

  Лекцій:
  8 год. 

  Практичних занять:
  16 год. 

  Індивідуальної роботи:
  0 год.

  Самостійної роботи:
  48 год.
  Форма підсумкового контролю: залік.
  Автор: к.е.н. Нємцева Інга Анатолівна