• МАРКЕТИНГ ОСВІТИ
   
  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS:
  72 год. / 2 кредити ECTS із них: 

  Лекцій:
  8 год. 

  Практичних занять:
  16 год. 

  Індивідуальної роботи:
  0 год.

  Самостійної роботи:
  48 год.
  Форма підсумкового контролю: залік.
  Автор: к.е.н. Крупенна Інга Анатолівна
 • ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійна

  Загальна кількість годин та кредитів за ECTS: 90 / 3 кредити ECTS

  Лекцій: 22 год.

  Семінарських занять: 22 год.

  Самостійної роботи: 46 год.

  Автор: д.е.н., проф. Буднікевич Ірина Михайлівна

  Форма підсумкового контролю: залік

 • МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

  Характеристика навчальної дисципліни: обов’язкова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год. / 4 кредитів ECTS із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 34 год.

  Самостійної роботи: 93 год.

  Автор: доц. Черданцева І.Г.

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова, циклу природничо-наукової підготовки

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год. / 4 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 26 год.

  Практичні заняття: 26 год.

  Самостійної роботи: 92 год.

  Автор: проф. Буднікевич Ірина Михайлівна

  Форма підсумкового контролю: іспит
 • КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS : 144 год. /4 кредита ECTS із

  них:

  Лекцій: 17 год.

  Семінарських занять: 34 год.

  Самостійної роботи: 93 год.

  Автор: к.е.н. Бабух Ілона Борисівна

  Форма підсумкового контролю: іспит