• Мета вивчення дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» – формування системи знань щодо інноваційної спрямованості стратегій і тактики розвитку виробництва, інноваційної політики фірми, принципів і чинників її розвитку, форм інновацій, методів, інструментарію їх створення та способів реалізації.

    Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процес, в ході якого наукова ідея доводиться до стадії практичного використання і починає давати економічний ефект, тобто набуває економічного змісту, а його результат (нововведення) доведене до стадії комерційного використання і одержання ознак ринку.