Sub-categories
Курсова з професійно-орієнтованих дисциплін
 • МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 180 год. / 5 кредитів ECTS із них:

  Лекцій: 30 год.

  Лабораторних занять: 34 год.

  Індивідуальної роботи: 4 год.

  Самостійної роботи: 112 год.

  Викладач: к.е.н., доц. кафедри маркетингу  Кифяк Олександр Васильович

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • МАРКЕТИНГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 72 год. / 2 кредити ECTS

  із них:

  Лекцій: 16 год.

  Практичних занять: 16 год.

  Індивідуальної роботи: 2 год.

  Самостійної роботи: 38 год.

  Автор: асистент Баранник Олександр Анатолійович

  Форма підсумкового контролю: залік

 • МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 5 кредитів ECTS із них:

  Лекцій: 30 год.

  Практичних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Автор: к.е.н., доц. Кифяк О.В., к.е.н. Гончар Вадим Іванович

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • ТОРГОВЕЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 81 год. / 2 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 14 год.

  Практичних занять: 16 год.

  Індивідуальної роботи: 4 год.

  Самостійної роботи: 47 год.

  Автор: доцент Черданцева Ірина Геннадіївна

  Форма підсумкового контролю: залік

 • ТУРИСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ
   
  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS:
  90 год. / 3 кредити ECTS із них: 

  Лекцій:
  15 год. 

  Практичних занять:
  30 год. 

  Самостійної роботи: 45 год.
  Форма підсумкового контролю: залік.
  Автор: к.е.н., доцент Крупенна Інга Анатолівна