Методичні рекомендації передбачають надання студентам конкретної практичної допомоги в період написання і підготовки до захисту курсової роботи. Вони містять вимоги до виконання курсових робіт  з професійно-орієнтованих маркетингових дисциплін для студентів спеціальності „Маркетинг”, зокрема до їх тематики і структури, підготовки окремих розділів, оформлення та організації захисту. 

No courses in this category