• 1.1. Мета:

    допомогти студентам здобути  знання та навички теоретичних основ міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та їх адаптацїї до національних положень бухгалтерського обліку; відображення на рахунках бухгалтерського обліку та розкриття у фінансовій звітності господарських операцій підприємства у різних країнах.

    1.2. Завдання курсу: дати студентам розуміння теоритичних та меторлогічних аспектів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в результаті чого студент повинен:

    Знати: міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в бухгалтерській практиці; склад, вимоги та порядок подання фінансової звітності; елементи, структу та зміст всіх форм звітності.

    Вміти:

    • використовувати міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для складання та подання фінансової звітності;
    • застосовувати набуті знання при вивченні профільних дисциплін;
    • самостійно здобувати нові знання.