Sub-categories
Семестр 1
Семестр 2
Семестр 3
Семестр 4
Семестр 5
Семестр 6
Семестр 7
Семестр 8
Спеціалісти
Магістри
Дисципліни для інших факультетів
 • 1.1.Мета:формування у студентів спеціальних знань у сфері організації зовнішньоекономічної діяльності в Україні та набуття певних практичних навичок з питань відображення в обліку зовнішньоекономічних операцій і проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

  1.2. Завдання курсу: вивчення механізму здійснення різних видів зовнішньоекономічних операцій та набуття практичних навичок їх відображення в обліку; вивчення особливостей укладання і виконання зовнішньоекономічних угод та відображення в обліку: експортно-імпортних операцій, товарообмінних (бартерних) операцій, операцій з давальницькою сировиною, інших специфічних зовнішньоекономічних операцій; набуття знань у сфері валютно-кредитного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та практичних навичок з відображення в обліку валютно-фінансових операцій; проведення економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності, визначення її ефективності; вміння використовувати набуті знання в організації та управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

  В результаті вивчення дисципліни "Облік і аналіз ЗЕД" студент повинен:
  • знати – знати принципи здійснення та обліку зовнішньоекономічних операцій;особливості організації та ведення обліку за зовнішньоекономічними фінансово-господарськими операціями, порядок документального забезпечення їх та відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку;
  • вміти – правильно відображати фінансово-господарські процеси та операції в системі рахунків бухгалтерського обліку в межах правового поля та на підставі первинних документів найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами.
 • 1.1. Мета: допомогти студентам опанувати теоретичні та практичні аспекти оподаткування підприємств, засвоїти особливості обліку податків, вивчити організацію податкової звітності в Україні.

  1.2. Завдання курсу:навчити студентів організовувати систему податкового обліку підприємства, здійснювати документальне оформлення операцій по нарахуванню та сплаті податків, правильно відображати такі операції на рахунках бухгалтерського обліку та у відповідних облікових регістрах, заповнювати податкові розрахунки та декларації відповідно до чинного закондавства України.

  В результаті вивчення  дисципліни студент повинен:
  • знати – теоретико-методологічні основи податкового обліку;
  • вміти –визначати базу оподаткування податків та зборів; обчислювати суму податків;здійснювати відображення нарахованих податків та зборів на синтетичних рахунках; складати документі первинного обліку та регістри аналітичного обліку податків та зборів; складати податкові накладні, декларації, інши види податкової звітності; здійснювати заходи щодо оптимізації та мінімізації податкових платежів.
  • усвідомлювати - місце податкового обліку в системі бухгалтерського обліку.